1. Poptávkomat.cz je inzertní server provozovaný společností Poptávkomat s.r.o., IČ: 01971336 dále jen "Provozovatel".

2. Server umožňuje zveřejňovat a vyhledávat poptávky na služby a zboží soukromých osob i podnikatelských subjektů, dále jen Uživatelů. Poptávky se musí vztahovat vždy na konkrétní dílčí službu nebo produkt. Např. realitní kancelář může poptávat zájemce ke konkrétní nemovitosti, nesmí však poptávat “realitní činnost” jako celek.

3. Na poptávkovém serveru Poptávkomat.cz je zakázaná inzerce, která je v rozporu s dobrými mravy nebo se zákony České republiky.

4. Provozovatel si vyhrazuje právo inzerci bez udání důvodu nezveřejnit.

5. Provozovatel si vyhrazuje právo inzerci upravit, zejména ve směru gramatické korekce a to takovým způsobem, aby nebyl dotčen předmět a obsah poptávky.

6. Vložení a zveřejnění poptávek je zdarma. Nicméně některé kategorie mohou být zpoplatněny. Na výši poplatku je "Uživatel" předem upozorněn. Týká se to zejména kategorií nabízející pracovní nabídky apod. 

7. U poptávek spadající do některých kategorií mohou být vyžadovány dodatečné údaje, jako například název firmy, předmět činnosti, atp. Povinné údaje jsou zvýrazněny (hvězdičkou) v poptávkovém formuláři.

8. Poptávky jsou zveřejněny maximálně na 6 měsíců. Po této době budou smazány.

9. Uživatel si je vědom, že může poptávku smazat pouze prostřednictvím hesla (PIN), který je zaslán na e-mailovou adresu, která byla použita při vložení poptávky.

10. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.

11. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.

12. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů Poptávkomatu. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.

13. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Poptavkomat.cz Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Poptavkomat.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

14. Inzerent odpovídá za to, že obsahem inzerátu a/nebo fotografiemi či jinými soubory připojenými k inzerátu nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany inzerenta neodpovídá.

15. Za obsah Inzerátu odpovídá inzerent. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah Inzerátu. Inzerent je povinen při zadávání inzerátu dodržovat tyto podmínky a příslušné právní předpisy.

16. V případě, že Inzerent připojí k Inzerátu fotografie, jejichž je autorem, uděluje okamžikem vložení inzerátu na server či v rámci mobilní aplikace provozovateli bezúplatnou nevýhradní licenci k užití fotografií, a to na dobu zveřejnění Inzerátu na serveru či v rámci mobilní aplikace a ke způsobům užití v souladu s určením serveru a mobilní aplikace a v souladu s těmito podmínkami.

17. Inzerent nesmí k inzerátu připojovat fotografie z inzerátů jiných prodejců originálně pořízených na prodávaném zboží.

18. Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb Poptavkomat.cz věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby Poptavkomat.cz mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.

19. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat.

20. Na našich webových stránkách se mohou zobrazovat reklamy poskytované reklamními společnostmi třetích stran. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají.

21. Veškeré vložené osobní údaje zásadně s nikým jiným nedílíme. Striktně se držíme Zásady o zpracování osobních údajů. Vložením poptávky nebo vyplněním formuláře na webu, nám dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů.

22. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění, a to dne 1.1. 2020. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.